Elke locatie
een eigen oplossing

Extreme stormen en neerslag of juist droogte of korte daglichtperiodes, elke regio in de wereld kent haar eigen uitdagingen en specifieke oplossingen.

Geografisch

BOAL kassystemen staan in woestijngebieden en tropische klimaten; in regio's met aardbevingsrisico en/of wateroverlast; in gebieden met minder zonuren, met hevige sneeuwval en met veel regen. Voor elke lokale situatie is een passende oplossing gevonden.

Oplossingen

Klimaat

Weersextremen maken dat de landbouwoogsten steeds frequenter verloren gaan. Door gecontroleerd telen, onder glas of folie, worden we minder kwetsbaar voor de gevolgen van (extreme) weersinvloeden en krijgen telers meer grip op de kwaliteit, continuïteit en opbrengsten.

Oplossingen

Teelt

BOAL Systems combineert elementen zoals dekmaterialen, ventilatiecapaciteiten en teeltgoten ter ondersteuning van een optimale teelt. Bij het ontwerp en de berekening van de kasdekconstructie houden we rekening met de specifieke teelteisen en de gewasbelasting. Elk gewas, zijn eigen kas!

Oplossingen

Duurzaam

Om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid moeten bijzondere prestaties geleverd worden aan thema’s zoals energiebesparende klimaatbeheersing, biologische gewasbescherming, gescheiden afvalstromen, hergebruik van condens- en hemelwater, lichthinder en zon- en energieschermen.

Oplossingen

Footprint verkleinen

Terwijl de wereld vraagt om meer en veiliger geproduceerd voedsel, wordt zij ook geconfronteerd met klimatologische en geografische uitdagingen. Weersextremen, aardbevingen, overbevolking en erosie als gevolg van extreme droogte, dragen bij aan de beperkte beschikbaarheid van vruchtbare landbouwgrond, schoon (drink)water en energie.

Samen met onze kassenbouwpartners en partnerbedrijven zoeken we naar oplossingen waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze belangrijke vraagstukken. Onze systeemoplossingen zijn aangepast om de lokale teeltomstandigheden te optimaliseren, terwijl onze partnerbedrijven gebruik maken van ingenieuze methoden om de eisen die worden gesteld aan o.a. waterbeheer, chemicaliën vrij telen en alternatieve energiebronnen in onze projecten te integreren. Zo verkleinen we onze footprint.

VRAGEN? WE DENKEN GRAAG MET JE MEE!

Contact