LUMENEX™
KASGEVELSYSTEMEN

HET LUMENEX KASGEVELSYSTEEM
altijd een passende oplossing

Naast uitstraling, is isolatie een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor een kasgevel. Om die reden bieden wij een breed assortiment gevelprofielen. Zo hebben we altijd een passende oplossing, of het nu gaat om isolatie, glasdikte en/of de afwerking.

Het gevelsysteem is beschikbaar voor 4 en 6 mm glas, 16 mm policarbonaat of acrylaat en 22 – 26 mm dubbelglas. Afhankelijk van de isolatie- en afwerkingsvoorkeuren, wordt het gevelsysteem op de wensen van de klant aangepast en dragen de beschikbare verbindings- en overgangsprofielen bij aan een fraaie afwerking van de kasgevel.

  • Systemen met twee lagen enkel glas, PVC-afdekstrips of thermische onderbrekers verzorgen een hoge isolatie in het gevelsysteem;
  • Rubber afdichtingen, PVC of aluminium afdeklijsten en geïntegreerde condensatieafvoer beantwoorden de wensen op het gebied van waterdichtheid;
  • Speciale nauwkeurige verbindingsprofielen bieden extra sterkte en een fraai afgewerkte gevel.

Technische informatie

Kopgevel

Bij de kopgevel bevindt zich altijd recht onder de goten een gevelroede. De andere gevelroeden bevinden zich tussen deze twee roeden. Het exacte aantal hangt af van de kapmaat. Zo bestaat een kopgevel met een 3,20 meter kapmaat gemiddeld uit vier glasstroken per kap. Alle andere kapmaten bevatten vaak vijf glasstroken per kap, hier bevindt zich dus geen gevelroede recht onder de nok, maar naast de nok. Bij een kopgevel met half-glas zijn er twee keer meer roeden nodig.

Zijgevel

De zijgevel is relatief minder bewerkelijk in de samenstelling en calculatie aangezien deze minder specifieke eisen stelt; deze heeft immers maar één roedelengtemaat.

Voetregel

Door het ontwerp van het voetregelprofiel is het mogelijk een gevel te monteren op verschillende fundatietypen zoals gestorte randfundatie van beton, prefab betonplaten en sandwichpanelen. Dit profiel kan zowel bij de kop- als zijgevel worden gebruikt. De voetregel fungeert als basis voor de aluminium gevelconstructie, aangezien aan dit profiel de gevelroeden worden bevestigd.

De voetregels worden op de hoek van de fundatie met een voetregelhoekstuk verbonden. Op de rechte fundatiedelen worden de voetregels met een koppeling verbonden.

Gevelroeden

De gevelroeden zijn van essentieel belang voor een goede afdichting van de kas, omdat tussen deze roeden het glas wordt geplaatst. Daarnaast voegen de roedes constructieve sterkte toe aan de kas, met name bij de hoeken van de kas waar meer externe krachten (vooral wind) optreden. De gevelroeden worden onderaan de gevelconstructie bevestigd aan de voetregel, via de stapelprofielen aan de stalen gordingen en bovenaan de constructie aan de dakhoekroede.

Het glas wordt in het 4 mm lage roede gevelsysteem ingeklemd met pvc-afdekstrippen. Bij de hoge roede gevelsystemen voor 4 mm, 4 + 4 mm en 6 mm glas is het mogelijk om schroef- en kliklijsten toe te passen.

Bij het 4 mm en 6 mm systeem is het mogelijk om een extra glaspaneel toe te passen aan de binnenzijde van de gevel. Hierdoor kan een hogere isolatiegraad worden behaald. Voor deze isolerende glassystemen zijn speciale gevelroeden ontwikkeld.

Bij de keuze voor 4 mm glas kan worden gekozen voor drie type systemen: twee lichtere en een zwaarder (sterker) systeem. Het onderlinge verschil wordt gemaakt door de standaard lage gevelroede, een verzwaarde lage gevelroede of een hoge gevelroede. Wij nemen in het systeemadvies de gevelroede op die het meest geschikt is voor de belasting op de gevel. Meer hierover staat op de configuratiebladen.

BOAL Systems voert in het assortiment van gevelroede pvc-afdekstrippen een aantal veelvoorkomende standaardlengtes. Deze pvc-afdekstrippen worden daarom niet projectspecifiek op elke gewenste lengte uitgeleverd. Echter, bij het afnemen van een bepaald minimumaantal, is dit wel projectspecifiek mogelijk.

Stapelprofielen

Om efficiënt en snel een hoge gevel te construeren die sterk genoeg is om zwaar bevestigingsmateriaal (bijvoorbeeld glas) te dragen en in te sluiten, worden op gezette glasmaten in horizontale richting, tussen de gevelroeden, stapelprofielen toegepast. Deze profielen worden, om de draagkracht te vergroten en te versterken tegen externe belastingen, aan de stalen gevelkolommen bevestigd.

Dakhoekroede

De dakhoekroede wordt alleen bij de kopgevels van de kas toegepast en verbindt bovenin bij het schuin oplopende deel de dekroeden met de goot en nok. Deze dakhoekroede zorgt ook voor een goede roedeplaatsing en uitlijning. Ook de afdekplaat bij de goot wordt hier tegenaan gemonteerd. Daarnaast is de dakhoekroede ook de eerste roede op het dek. BOAL Systems heeft verschillende types beschikbaar voor overgangen van en naar 4 mm glas, kunststof kanaalplaten en ISO-Glas in de gevel en op het dek.

Gootregel

De gootregel wordt alleen bij de zijgevel toegepast en verbindt bovenaan deze gevel de dekroeden met de eerste gootrij van het deksysteem. Deze dakhoekroede zorgt ook voor een goede roedeplaatsing en uitlijning. Bij de binnenkopgevel fungeert de gootregel als dakhoekroede.

Luchtramen

Om telers in staat te stellen om ook bij de gevel op natuurlijke en kost-efficiënte wijze gecontroleerd de kas te kunnen ventileren – met als doel om bijvoorbeeld de temperatuur te laten zakken of het klimaat te ontvochtigen – bieden wij diverse typen gevelluchtramen aan. De gewasbehoefte en teeltmethode bepalen de ventilatiebehoefte en -capaciteit van de kas, waardoor een bepaald type luchtraam het beste zal voldoen.

Alle luchtramen waarborgen een maximale lichtinval, doordat ze zijn samengesteld met smalle, sterke aluminium profielen. Ook wordt het glas goed en veilig in de profielen opgesloten; het beglazen van deze luchtramen is eenvoudig en snel.

Het toepassen van een gevelluchtraam vraagt, om een sterke gevel te waarborgen, om een aantal specifieke aanpassingen ten opzichte van een ‘gesloten gevel’.

De voordelen op een rij

  • Isolerend;
  • Hoge waterdichtheid;
  • Sterk;
  • Goed afgewerkt.